FREE shipping & returns | 30 day return policy

Een wetsvoorstel voor eerlijke productie

De afgelopen weken stonden natuurlijk in het teken van de verkiezingen. Door de drukte met Roses & Lilies had ik daar tot kort geleden niet echt bij stilgestaan. Zoals Susan in de vorige blog al omschreef zijn wij de afgelopen weken bezig geweest met de laatste loodjes van onze eerste collectie. 

Lees ook: R&L nieuws #1

Eerlijke productie

Naast dat er vandaag gestemd mag worden is er in het Europees parlement een leuke vordering op duurzaam gebied. Op 9 maart werd er groen licht gegeven over een wetsvoorstel voor eerlijke (kleding)productie. Deze nieuwe EU-wet moet ervoor zorgen dat bedrijven verplicht hun productieketen te onderzoeken op misstanden. 

Mede door de coronacrisis is de kwetsbaarheid van de handelsketens naar voren gekomen. Het werd duidelijk dat productieketens erg complex in elkaar kunnen zitten, dat bedrijven soms niet eens weten langs welke route de productie beweegt. Grote (in Nederland actieve) kledingmerken bleken betrokken bij de Oeigoerse dwangarbeid in China en werden er door een Nederlands bedrijf straffeloos koraalriffen kapotgemaakt. De consumenten werden steeds kritischer op de vrijhandelsakkoorden. De nieuwe ‘ketenverantwoordelijkheidswet’ dwingt eerlijke handel af bij bedrijven. 

Wat houd de wet in?

Deze wet verplicht bedrijven die hun spullen op de Europese markt willen verkopen onderzoek te doen naar hun gehele productieketen op schadelijke effecten voor mens en milieu. De bedrijven worden verwacht een proactieve houding aan te nemen en zelf onderzoek te doen en mogelijke problemen op te lossen.

Ook zorgt deze wet voor juridische hulp voor slachtoffers in de productielanden. Het moet voor de slachtoffers van de wantoestanden makkelijk worden bedrijven in de EU aan te klagen. Bedrijven die gelinkt worden aan ernstige milieuvervuiling schuilen nu vaak achter dat ze zich “niet bewust waren” of zich aan de lokale wetgeving hielden en dus niet strafbaar zijn. Met deze wetgeving is het bedrijf zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van milieurichtlijnen en mensenrechten. 

“Bedrijven kunnen nu niet meer zeggen dat ze er niet van wisten.”

zegt Europarlementariër Lara Wolters.

Welke gevolgen heeft deze wet?

Volgens Claudia Saller kan Europa met deze wet een nieuw standaard zetten. Landen als Canada, Australië en de VS kijken naar hoe wij het doen in Europa. Veel bedrijven willen ook handelen in de Europese markt, waardoor de gevolgen al groot kunnen zijn. 

Nu Het Europees Parlement is gekomen met dit voorstel is het aan de Europese Commissie om dit verder uit te werken tot een formeel wetsvoorstel dat door de nationale regeringen en het Europees Parlement goedgekeurd moet worden. Helaas zal het nog wel 2 jaar duren voordat deze wet ingezet kan worden. Alle lidstaten moeten het eens worden over de inhoud van de wet en bedrijven moeten zich kunnen voorbereiden. 

Ik ben persoonlijk erg blij met deze wetgeving. Jammer dat het nog 2 jaar moet duren, maar het is een begin. Bedrijven kunnen zich niet langer schuilen achter dat ze zich niet bewust zijn van de situatie en er wordt gewerkt aan eerlijke productie.

1 reply on “Een wetsvoorstel voor eerlijke productie”

Leave a Reply

Your email address will not be published.