FREE shipping & returns | 30 day return policy

Interview met Shayonti Chatterji van Urban Medley

Vanaf vandaag hebben we iets nieuws bij Roses & Lilies, we hebben nu elke laatste zaterdag van de maand een interview met een ondernemer die zich bezighoudt met duurzame mode. Wij vinden dit erg leuk om te doen en tegelijkertijd ook erg nuttig om te horen hoe andere ondernemers te werk gaan. We starten deze rubriek met Shayonti van Urban Medley. Een webshop dat duurzame accessoires verkoopt, gemaakt in India. Omdat zij geen Nederlands spreekt is dit interview in het Engels. Wel hebben we voor het gemak het interview voor jullie vertaald. De Nederlands versie vind je onderaan. 

As of today we have something new at Roses & Lilies, we now have an interview every last Saturday of the month with an entrepreneur who is involved in sustainable fashion. We really enjoy doing this and it is also very useful to hear how other entrepreneurs work. We started this section with Shayonti from Urban Medley. A webshop that sells sustainable accessories, made in India. Because she does not speak Dutch, this interview is in English. We have, however, translated the interview for you for convenience. The Dutch version can be found below.

Firstly, how are you? 

Yes the times are challenging and strange to say the least, especially because we are still not sure when and how this will end. But I have managed well along with my family and we have kept ourselves motivated and upbeat.

Could you tell us what is it that you do? 

I have recently started a curated platform for sustainable and ethical fashion accessories. In addition to this I extend mentoring services to small and medium entrepreneurs/businesses.  

How did Urban Medley start?

Urban Medley was ideated to bring products reflecting traditional art forms to the conscious consumers. We wanted to show how centuries old art could also be translated into bold contemporary design that blends perfectly with modern day fashion. Our products are mostly handmade under ethical conditions and are made of sustainable fabrics. Ours is a small step in addressing the sustainable goals of responsible production, consumption and empowerment.

Could you tell us a little bit more about the peace silk?

Peace or Ahimsa  silk is obtained in the ‘organic’ method without killing any silkworms. 

Regular silk is produced from cocoons by killing thousands of silkworms as they are dropped into boiling water, before they can metamorphose into moths. By preventing the moths from chewing through the cocoons to escape the continuity of the fiber is maintained, leading to very fine silk.

Organic silk culture is a forest based industry and the yarn is produced in a completely untouched natural environment as the silkworms are reared outdoors on live trees of Aasan, Arjun & Sal and they do not feed on plucked leaves.

 “Organic silk” is produced from the cocoon from which the silk moth is naturally released. This exposure to nature results in its truly multi-tonal look, which cannot be duplicated by machine made fabric. This piercing of the cocoon results in many pieces of yarn (instead of one continuous thread) which then must be spun together to make a single thread. This process makes it more expensive than regular silk as the yield of silk filaments are much less once the cocoon is pierced and the manufacturing process is way longer.

That’s so interesting! Why did you want to start your own business? 

This is my second entrepreneurial venture. I have been an entrepreneur for the last 17 years and this is what I absolutely enjoy. I would not want to do anything else. I think this allows me to best express myself as an individual.  

What do you want to achieve with Urban Medley?

A credible platform showcasing some of the most incredible artistry in weaving, printing, embroidery and fine craftsmanship.

And what do you like the most about being an entrepreneur?

Every day is different, every day has its moments of challenges and thrills.

What do you dislike the most or find the hardest about being an entrepreneur?

The most difficult part of being an entrepreneur is to move away and take an aerial view of your activities/ operations. To keep your emotions at bay and make decisions that are the most beneficial for the business.  

How is it like to have your own webshop during this pandemic?

Difficult, challenging and surely not easy especially if you have launched recently.

What does sustainability mean voor Urban Medley?

Sustainability for us is to attain social, environmental and economic equity throughout the value chain of products we bring you.

What can we expect from Urban Medley the upcoming years?

A bigger product range representing many more amazing art forms.

This was it for our first interview. Urban Medley is focussed on translating beautiful, traditional artforms into fashion accessories. ,,Go have a look on their website to see what they offer. If you all like this new rubric and want to see more interviews with entrepreneurs, please let us know! And if you have any suggestions for us on who we need to interview next you can let us know in the comments below, via our e-mail or send us a text on one of our social media accounts. 

——–

Ten eerste, hoe gaat het met je?

Ja, het zijn gekke en uitdagende tijden, vooral omdat we nog steeds niet zeker weten wanneer en hoe dit zal eindigen. Maar tot nu toe kan ik het goed aan samen met mijn familie en we blijven gemotiveerd en vrolijk.

Zou je ons kunnen vertellen wat je precies doet?

Ik ben recent een platform voor duurzame en ethisch verantwoorde mode accessoires begonnen. Als toevoeging hierop bied ik mijzelf aan als mentor voor kleine en middelgrote ondernemers/ondernemingen. 

Hoe is Urban Medley begonnen?

Urban Medley begon met het idee om producten die de traditionele kunstvormen weerspiegelen naar de bewuste consument te brengen. We wilden laten zien dat eeuwenoude kunst ook vertaald kan worden naar tijdloze ontwerpen die perfect samen gaan met de mode van deze tijd. Onze producten zijn voornamelijk handgemaakt, onder ethisch verantwoorde condities en van duurzame stoffen. Dit is een kleine stap in het aankaarten van de duurzame doelen voor verantwoorde mode, consumptie en empowerment

Zou je ons iets meer kunnen vertellen over ‘peace silk’? 

Peace of Ahimsa-zijde komt voort uit een biologische methode waarbij zijderups niet gedood worden. Normaal zijde is gemaakt van de cocon van de zijderups. Bij deze methoden worden de rupsen gedood in kokend water voordat ze transformeren in vlinders. Doordat de rupsen worden gedood voordat ze zich uit hun coconnetje kunnen bijten blijft de kwaliteit van de cocon in tact, wat leidt tot heel fijn zijde. 

De biologische zijdecultuur is een op het bos gebaseerde industrie. Het garen wordt geproduceerd in een volledig ongerepte natuurlijke omgeving, aangezien de zijderupsen buiten worden gekweekt op levende bomen van Aasan, Arjun & Sal en ze zich niet voeden met geplukte bladeren.

Biologische zijde wordt geproduceerd van de cocon waaruit de zijdemot op natuurlijke wijze vrijkomt. Deze blootstelling aan de natuur resulteert in zijn echt multi-tonale look, die niet kan worden gedupliceerd door machinaal vervaardigde stof. Het doorprikken van de cocon resulteert in veel stukken garen (in plaats van één doorlopende draad) die vervolgens samen moeten worden gesponnen om een enkele draad te maken. Dit proces maakt het duurder dan gewone zijde, omdat de opbrengst aan zijden filamenten veel minder is als de cocon eenmaal is doorboord en het productieproces veel langer duurt.

Super interessant! En waarom wilde je hiermee je eigen bedrijf beginnen?

Dit is mijn tweede avontuur als ondernemer. Ik ben voor de afgelopen 17 jaar ondernemer en dit is wat ik het allerliefste doe. Ik zou niks anders willen doen. Ik denk dat ik op deze manier mijzelf het best kan uiten als individueel. 

Wat wil je verder bereiken met Urban Medley?

Een betrouwbaar platform met een aantal van de meest bijzondere kunstwerken op het gebied van weven, bedrukken, borduren en fijn vakmanschap.

Wat vind je het leukst aan het ondernemerschap?

Elke dag is anders, elke dag kent zijn momenten van uitdagingen en spanning.

En wat vind je het minst leuk of vind je het moeilijkst aan ondernemer te zijn?

Het moeilijkste aan het ondernemerschap is om weg te gaan en een goed beeld te krijgen van je activiteiten/operaties. Om je emoties op afstand te houden en beslissingen te nemen die het meest voordelig zijn voor het bedrijf.

Hoe is het om tijdens deze pandemie een eigen webshop te hebben?

Moeilijk, uitdagend en zeker niet gemakkelijk, vooral als je onlangs je producten hebt gelanceerd.

Wat betekent duurzaamheid voor Urban medley?

Duurzaamheid is voor ons het bereiken van sociale, ecologische en economische gelijkheid in de hele waardeketen van producten die we aanbieden.

Wat kunnen we de komende jaren van Urban Medley verwachten?

Een groter assortiment met nog veel meer fantastische kunstvormen.

Dit was het voor ons eerste interview. Urban Medley is gefocust op het vertalen van mooie, traditionele kunstvormen naar modeaccessoires. ,,Kijk op hun website om te zien wat ze te bieden hebben. Als je deze nieuwe rubriek leuk vindt en meer interviews met ondernemers wilt zien, laat het ons weten! En als je suggesties hebt voor ons over wie wij moeten interviewen, kun je ons dit laten weten in de reacties hieronder, via onze e-mail of ons een bericht sturen op een van onze social media-accounts.

Leave a Reply

Your email address will not be published.